Vzor výpovede PZP, do ktorej len dopíšete vlastné údaje!

Vzor výpovede PZP

Chceli by ste podať výpoveď poistnej zmluvy PZP, ale potrebovali by ste nejaký návod resp. vzor tohto dokumentu? Tak v tom prípade ste sa ocitli na správnom mieste. Prezradíme nielen to, ako má taká žiadosť o zrušenie vyzerať, ale aj to, z akých rôznych dôvodov môžete vašu poistku zrušiť.

Ako určite viete, tak rovnako ako začiatok, tak aj koniec zmluvy musí prebehnúť oficiálnou cestou. Hlavne s rešpektovaním všetkých podmienok danej spoločnosti. Je na vás či sa rozhodnete pre zrušenie PZP priamo v pobočke spoločnosti, telefonicky alebo písomnou formou. Najistejšia a najžiadanejšia je však práve písomná cesta výpovede, ktorú môžu požadovať niektoré spoločnosti aj napriek tomu, že chcete vypovedať „slovne“.

Kde nájsť vzor výpovede PZP?

Ak ste si na 100% istý, že vaše súčasné povinné zmluvné poistenie chcete vypovedať, ale neviete presne ako na to, potešíme vás tým, že vám poskytneme stránku, ktorá disponuje mnohými vzormi odhlásenia. Vaše hľadanie relevantných dokumentov na tento účel môžete ukončiť, pretože vzor výpovede nájdete aj na stránke, kde je aj najlacnejšie PZP. Táto stránka sa venuje nielen výpovedi zákonnej poistky, ale aj požiadaniu o povinné zmluvné poistenie. Môžete si na nej naštudovať mnoho zaujímavých článkov, ktoré vám rozšíria obzory, urobiť porovnanie cien jednotlivých poisťovacích spoločností práve na vaše vozidlo, prípadne o tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás aj priamo požiadať.

Obsah žiadosti o zrušenie PZP

Okrem toho, že si vzor výpovede môžete nájsť priamo na stránke hore a vašou jedinou úlohou bude doplniť vaše osobné údaje a iné fakty, ktoré sú pre vypovedanie dôležité, si môžete takúto žiadosť zostaviť aj sami, a to na základe týchto bodov:

 • začiatok písomnej výpovede resp. hlavička listu má označovať kto ste a odkiaľ ste (meno, priezvisko, adresa, prípadne telefónne číslo)
 • nasleduje adresa spoločnosti
 • pod adresu napíšte miesto a dátum (tieto údaje môžete eventuálne umiestniť aj na záver žiadosti vľavo, oproti podpisu)
 • predmet vášho listu, napr. žiadosť o zrušenie PZP číslo 12345, výpoveď poistnej zmluvy č.1
 • jadro listu obsahuje krátky text, v ktorom napíšete dôvod odhlásenia PZP; váš bankový účet, aby vám mali byť kde odoslané peniaze. To v prípade ak povinné zmluvné poistenie ukončujete skôr ako vám končí platnosť aktuálnej oficiálnej zmluvy
 • poďakovanie
 • vlastnoručný podpis prípadne podpis splnomocnenca

Ak ste správne čítali, na úkon odhlásenia poistenia môžete splnomocniť aj inú osobu, ktorá má v takom prípade plné právo vypovedať akúkoľvek zmluvu, ktorú ste uzavreli (ak sa teda splnomocnenie nevzťahuje špeciálne na povinné zmluvné poistenie).

Prečo chcete podať výpoveď?Prečo vypovedať?

Nasledujúce dôvody, ktoré vám v jednotlivých bodoch zmienime, sa nevzťahujú len na osobné automobily. Vzťahujú sa všeobecne na každý typ vozidla, či už motorového alebo nemotorového, s evidenčným číslom alebo bez neho. Vypovedanie môžete prebehnúť:

 1. Pre oficiálne ukončenie doby platnosti poistenia

Je dobré, ak výpoveď poistnej zmluvy podáte aj vtedy, ak vám končí platnosť poistenia aj na základe uzatvorenej zmluvy. Niektoré spoločnosti totiž predlžujú záväzok automaticky a tým pádom nemáte právo voľby. Možno ste si našli výhodnejšieho poskytovateľa a PZP by ste tento rok chceli skúsiť u neho. No keďže vám už váš súčasný poisťovateľ zaslal faktúru na zaplatenie, nechcete to ďalej riešiť a jednoducho to zaplatíte. Hoci s tým nie ste úplne stotožnený. Aby ste sa nedostali do šachu, buďte krok pred poisťovňou. Žiadosť o zrušenie PZP odošlite minimálne týždeň pred oficiálnym ukončením doby platnosti poistenia.

 1. Pre likvidáciu vozidla

Žiadosť o zrušenie PZP jednoznačne odošlite aj vtedy, ak vaše vozidlo bolo zlikvidované. Je jedno, čo likvidáciu zapríčinilo, ale keďže už vozidlo neexistuje, a teda ho nemôžete používať, zbytočne by ste zaňho platili, ak nemusíte. Možno pôjde „len“ o 10 eur, možno menej, v lepšom prípade viac, ale prečo nedostať svoje peniaze späť? Žiadosť dokladujte oficiálnym potvrdením o likvidácii vozidla.

 1. Pre vyradenie vozidla z evidencie

Možno sa na vašom vozidle pokazilo niečo, čo bráni jeho normálnemu fungovaniu. Prípadne nemusí ísť o nevyhnutne pokazenú súčiastku, ktorá bráni riadnemu chodu vozidla, ale o takú časť vozidla, ktorá sa vymyká predpisom. Väčšinou sa na to príde na technickej prípadne emisnej kontrole. Kým všetky vyčítané chyby nedáte do poriadku, nemali by ste vozidlo používať. Tým vám hrozia nielen vysoké pokuty (a to aj z toho dôvodu, že nebudete mať platné jednotlivé typy preukazov), ale aj životu nebezpečné situácie. Žiadosť dokladujte potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

 1. Pre krádež vozidla

Vieme, že skoro žiaden dôvod, ktorý vás núti napísať žiadosť o odhlásenie PZP, nie je príjemný, no na čelo nepríjemností sa dostáva krádež vášho vozidla. Ani v tomto prípade neváhajte a žiadosť podajte čo najskôr, pričom ju dokladujte spisom o krádeži vozidla napr. z polície.

 1. Pre zmenu majiteľa vozidla

V súčasnej dobe menia vozidlá počas svojej existencia majiteľov aj viackrát. Často to súvisí s finančnou stránkou kupujúcich, ktorí si napríklad nemôžu dovoliť kúpiť vozidlo priamo z výroby. V tom prípade majte na mysli, že žiadosť o zrušenie PZP treba podať aj vtedy, ak plánujete vaše vozidlo niekomu podarovať, prípadne predať. Poistná zmluva sa vzťahuje na majiteľa vozidla a keďže majiteľ zmení, nebude platná. Nový majiteľ musí požiadať o nové povinné zmluvné poistenie na dané vozidlo. K žiadosti nezabudnite pripojiť aj zmluvu o predaji/kúpe alebo darovaní predmetného vozidla.

 1. Pre výhodnejšie poistenie

Dôvodom na odhlásenie PZP môže byť aj cena poistenia. Ak ste našli, že nejaký poskytovateľ poistenia vám ponúka výhodnejšiu cenu za ten istý typ poistenia, bez problémov môžete vaše súčasné poistenie vypovedať. Nie je predsa tajomstvom, že to isté poistenie sa môže líšiť až v stovkách eur. Viete, či máte to najvýhodnejšie poistenie? Ak si nie ste istý, overte si to na stránke hore. Tá vám zadarmo poskytne všetky možné ponuky povinného zmluvného poistenia na vaše vozidlo. Našli ste niečo výhodnejšie? Ostaňte na danej stránke, prekliknite sa na vzor výpovede z tohto dôvodu, doplňte vaše údaje, žiadosť už len vytlačte a odošlite, prípadne odneste do pobočky osobne. Odhlásenie pre výhodnejšie poistenie však môžete podať najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením platnosti vášho súčasného poistenia.

Na vypovedanie PZP môžete mať samozrejme aj iné dôvody, ktoré sú potom už len na zvážení jednotlivých poisťovní. Z praxe však vieme, že s výpoveďami veľmi nerobia problémy.

Čo bude nasledovať?Žiadosť odoslaná, čo ďalej?

Ak ste vašu žiadosť o zrušenie už sformulovali a odoslali, v najbližších dňoch môžete čakať na vyjadrenie danej spoločnosti. Tá vás bude kontaktovať buď telefonicky alebo písomne. Oznámia vám, či vašu žiadosť zamietli alebo akceptovali, prípadne vás oboznámia o výške sumy, ktorá vám bude odoslaná na číslo účtu uvedené vo vami vypísanej žiadosti o odhlásenie poistenia.

Ak ste sa zdráhali požiadať o zrušenie len preto, lebo ste nevedeli, ako ho sformulovať, dnes vám zlepšíme náladu. Jediné, čo by ste mali urobiť, je ísť na stránku, ktorá bola prelinkovaná hore. Z nej si stiahnuť si vzor výpovede, dopísať vlastné údaje a riadne vypísanú a odkontrolovanú žiadosť odoslať. Viac informácií o zrušení PZP sa dozviete aj tu na about.com.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *